Chov oviec a rastlinná výroba

biela
traktor

Poľnohospodárske práce

V Agrodužstve-S družstvo ,sa venujeme poľnohospodárskej činnosti od roku 2001, odkedy sa môžeme pochváliť hospodárením v celkovo 13 slovenských katastrálnych územiach …

obylie

Predaj krmovín

Agrodružstvo-S družstvo, sa už dlhé roky venuje obhospodarovaniu približne 1 300 ha pôdy, z čoho sa 580 ha ornej využíva na pestovanie krmovín pre zvieratá.

predaj oviec

Predaj oviec

Agroduržstvo-S družstvo, sa zameriava na chov oviec, prevažne zachovaním pôvodného plemena zošľachtenej valašky.

gemerske ovecky
AGRODRUŽSTVO-S je dodávateľ 100 % ovčieho mlieka pre produkty Gemerské ovečky
ovci syr