ovecky

Družstvo

biela

AGRODRUŽSTVO-S družstvo ,je poľnohospodárske družstvo s bohatou históriou a dlhoročnou tradíciou zo stredného Gemera. V súčasnosti obhospodaruje približne 1 300 ha pôdy, pričom 580 ha tvorí orná pôda a 720 ha vytvárajú trvalé trávnaté porasty. Popri tradičných poľnohospodárskych prácach na poliach sa špecializujeme na chov hovädzieho dobytka a oviec, ktoré sa pasú na pasienkoch a lúkach majestátnych gemerských kopcov. Hlavný hospodársky dvor sa nachádza v Revúcej a okrem neho družstvo prevádzkuje ešte ďalšie štyri hospodárske dvory. Na ornej pôde pestujeme najmä silážnu kukuricu a cirok, pšenicu, ovos a lucernu. Trvalé trávnaté porasty sú určené na pasenie pre naše zvieratá alebo ich kosíme a vyrábame z nich seno.

Skúsený tím odborníkom v živočíšnej výrobe má na starosti zabezpečovanie dobrých podmienok pre zvieratá, ich kŕmenie a pravidelné čistenie maštalí. Počas sezóny sa ovce pasú na voňavých lúkach a rozkvitnutých gemerských pastvinách a naši pracovníci sa starajú aj o ich dojenie. Druhý tím odborníkov sa venuje obhospodarovaniu všetkých našich pozemkov pomocou strojov a strojových mechanizmov, pričom družstvo má túto techniku v osobnom vlastníctve alebo v prenájme. Títo pracovníci sa starajú aj o včasnú sejbu, venujú sa zberu dozretých plodín a majú na starosti udržiavanie strojov a strojovej techniky v prevádzky schopnom stave.

predaj oviec

Naše srdcia sme už dávno zasvätili ovčiarskej tradícii. Ovčiarstvo je na Slovensku už viac ako 100 rokov a vďaka postupnému návratu k prírode sa aj v súčasnosti teší čoraz väčšejpriazni u mnohých ľudí. V našom družstve má dlhodobú tradíciu chov zošľachtenej valašky ZV, ktorému sme sa aktívne venovali najmä v minulosti. Od roku 2018 krížime tieto s plemenom lacoune. V rámci budúcich plánov však uvažujeme aj o opätovnom spustení šľachtiteľského chovu ZV s počtom približne 25 oviec a 1 plemenným baranom. Od roku 2019 chováme aj ovce, ktoré sú krížené plemená merino a suffolka. Súčasťou hlavného dvora je aj moderná mliekareň, v ktorej sa za prísnych hygienických podmienok spracováva ovčie mlieko od našich ovečiek a vyrábajú lahodné mliekarenské pochúťky.

AGRODRUŽSTVO-S vzniklo v roku 2001 transformáciou z bývalého poľnohospodárskeho družstva. V súčasnosti obhospodarujeme naše vlastné pozemky, ktoré využívame najmä na pestovanie kvalitných krmovín pre našu živočíšnu výrobu a časť z nej je určená aj na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ostatné pozemky využívame na pasenie oviec, ktoré nám poskytujú kvalitné mlieko a z ktorého vyrábame obľúbené mliečne výrobky. Okrem uvedených služieb sa venujeme aj predaju oviec uvedených plemien. Všetky výrobky zo 100 % ovčieho mlieka si môžete kúpiť na našej webovej stránke www.gemerskeivecky.sk alebo v našich pojazdných predajniach Gemerské ovečky, ktoré pravidelne križujú cesty stredoslovenského kraja.

Našou víziou je oživenie ovčiarskej tradície na Slovensku, dosiahnutie prestížneho chovu oviec na lokálnej a národnej úrovni. Tvrdá práca vždy prináša kvalitné výsledky a aj my budujeme naše projekty s rovnakým cieľom. Radi by sme sa stali lídrami v našom odvetví a aj naďalej budovali udržateľný chov dobytka a oviec, vďaka ktorému môžeme spotrebiteľom ponúkať prvotriedne výrobky najvyššej kvality. Našimi prioritami sú udržateľný rozvoj, návrat a oživenie tradičného slovenského ovčiarstva a ponuka kvalitných a zdraviu prospešných potravín, ktoré uspokoja požiadavky aj tých najväčších spotrebiteľov.

gemerske ovecky
AGRODRUŽSTVO-S je dodávateľ 100 % ovčieho mlieka pre produkty Gemerské ovečky
ovci syr